Transplantace vlasů v Hradci Králové

 1. Úvod
 2. Co je transplantace vlasů?
  1. Metody transplantace vlasů
   1. Folikulární jednotka extrakce (FUE)
   2. Pruh metoda (FUT)
 3. Transplantace vlasů v Hradci Králové
  1. Klinika a odborníci v Hradci Králové
  2. Proč zvolit Hradec Králové pro transplantaci vlasů?
 4. Fáze před zákrokem
  1. Vyšetření a konzultace
  2. Příprava na zákrok
 5. Průběh zákroku
  1. Anestezie
  2. Extrakce graftů
  3. Příprava dárcovské oblasti
  4. Implantace graftů
 6. Po zákroku
  1. Péče o vlasovou pokožku
  2. Očekávané výsledky
 7. Rizika a komplikace
 8. Cena transplantace vlasů
 9. Alternativní metody léčby
 10. Závěr
 11. FAQ

Úvod

Transplantace vlasů je stále populárnějším řešením pro ty, kteří trpí vypadáváním vlasů nebo alopecií. Tento článek vás seznámí s problematikou transplantace vlasů, metodami transplantace, co očekávat před, během a po zákroku, a jaké jsou rizika a komplikace spojené s touto procedurou. Konkrétně se zaměříme na možnosti transplantace vlasů v Hradci Králové.

Co je transplantace vlasů?

Transplantace vlasů je chirurgický zákrok, při kterém se přenese vlasová tkáň (grafty) z jedné části těla (dárcovská oblast) do jiné části těla (recipient), kde jsou vlasy oslabené nebo chybějící.

Metody transplantace vlasů

Pro transplantaci vlasů se obvykle používají dvě hlavní metody:

Folikulární jednotka extrakce (FUE)

FUE je modernější a méně invazivní metoda, při které se jednotlivé folikulární jednotky (grafty) odebírají z dárcovské oblasti pomocí mikro nástrojů a přesazují do recipientových oblastí.

Pruh metoda (FUT)

FUT spočívá v odebrání pruhu kůže s vlasovými folikuly z dárcovské oblasti, následném rozdělení na jednotlivé grafty a transplantaci do recipientovy části pokožky. Tato metoda může zanechat jizvu na místě, odkud byl odebrán pruh kůže.

Transplantace vlasů v Hradci Králové

Klinika a odborníci v Hradci Králové

V Hradci Králové najdete specializované kliniky a týmy zkušených odborníků, kteří se zabývají transplantací vlasů. Tyto kliniky nabízejí obě výše uvedené metody transplantace vlasů (FUE i FUT) a poskytují kompletní péči od konzultace až po kontrolní návštěvy.

Proč zvolit Hradec Králové pro transplantaci vlasů?

Hradec Králové se nachází ve středu Hradckrého kraje. Pro pacienty z okolních měst je to dobře dostupná destinace pro léčbu a může být i levnější variantou oproti transplantaci vlasů prováděné v hlavním městě Praze. Kromě toho, Hradec Králové disponuje řadou lékařských zařízení a klinik s vysokým standardem péče.

Fáze před zákrokem

Vyšetření a konzultace

Před samotným zákrokem absolvujete vyšetření u odborníka, který zhodnotí vlastnosti vašich vlasů, míru vypadávání a určí nejvhodnější metodu transplantace vlasů pro váš případ.

Příprava na zákrok

Před zákrokem je třeba dodržet několik pokynů, například vysadit léky ředící krev, nekouřit nebo omezit konzumaci alkoholu.

Průběh zákroku

Anestezie

Zákrok se provádí v lokální anestezii, což znamená, že pacient je při vědomí, ale necítí žá

dnou bolest.

Extrakce graftů

V této fázi se odebírají vlasové grafty z dárcovské oblasti (FUE) nebo se vyjme pruh kůže s vlasovými folikuly (FUT).

Příprava dárcovské oblasti

Odebírané grafty se následně připravují pro transplantaci do recipientovy části pokožky.

Implantace graftů

Grafty se pak implantují do recipientových oblastí v přesně určených úhlech a směrech, aby výsledek působil přirozeně.

Po zákroku

Péče o vlasovou pokožku

Po zákroku je důležité dodržet pokyny lékaře, jak pečovat o vlasovou pokožku a jak se správně starat o transplantované vlasy. V prvních dnech po zákroku je třeba se vyhnout fyzické námaze a dodržet hygienické opatření.

Očekávané výsledky

Výsledky transplantace vlasů se obvykle projeví během několika měsíců až roku po zákroku, kdy nově přenesené vlasy začnou normálně růst a zesílit. To však závisí na individuálních dispozicích pacienta.

Rizika a komplikace

Jako každý chirurgický zákrok i transplantace vlasů nese určitá rizika a možné komplikace, které však bývají vzácné. Patří sem například infekce, jizvy, nebo neuspokojivý estetický výsledek.

Cena transplantace vlasů

Cena transplantace vlasů závisí na zvolené metodě, počtu transplantovaných graftů, individuálních dispozicích pacienta a zkušenostech lékaře. Pro orientační cenovou nabídku je nejlepší se obrátit přímo na kliniku nebo odborníka.

Alternativní metody léčby

Pro ty, kteří nechtějí podstoupit chirurgický zákrok, existují alternativní metody léčby vypadávání vlasů, například medikamentózní terapie nebo laserová stimulace vlasových folikulů.

Závěr

Transplantace vlasů v Hradci Králové nabízí komplexní péči od zkušených odborníků v oboru. Je důležité pečlivě zvá

Obraťte se na nás

Spojte se s námi a získejte nabídku na míru.

Získejte své vlasy zpět!

Začněte svou cestu tím, že si objednáte bezplatnou konzultaci v Institutu pro transplantaci vlasů Tsilosani a zjistíte, jaká technika je pro vás ideální.

$
Krok 1: Naplánujte si bezplatnou konzultaci
$
Krok 2: Získejte nabídku
$
Krok 3: Rezervujte si operaci
$
Krok 4: Postup a následná péče