Μεταμόσχευση μαλλιών πριν/μετά

Δείτε τα ατομικά αποτελέσματα των μεταμοσχεύσεων μαλλιών στο Ινστιτούτο Μεταμόσχευσης Μαλλιών Τσιλοσάνη – με φωτογραφίες πριν και μετά. Επιλέξτε μια υπόθεση για την οποία είστε περίεργοι και χρησιμοποιήστε τα βέλη για να την ξεφυλλίζετε.

FUT – Πριν/Μετά

Άνδρας, FUT 1700 μοσχεύματα

Άνδρας, FUT 2500 μοσχεύματα

Άνδρας, FUT 2000 μοσχεύματα

Άνδρας, FUT 2500 μοσχεύματα

Άνδρας, FUT 2000 μοσχεύματα

Άνδρας, μοσχεύματα FUT

Γυναίκα, FUT 2000 μοσχεύματα

Άνδρας, FUT 1400 μοσχεύματα

Άνδρας, FUT 2500 μοσχεύματα

Άνδρας, FUT 1800 μοσχεύματα

FUE – πριν/μετά

Άνδρας, FUE 2000 μοσχεύματα

Γυναίκα, FUE 2000 μοσχεύματα

Άνδρας, FUE 2500 μοσχεύματα

Άνδρας, FUE 3500 μοσχεύματα

LHT (Μακριά μαλλιά) – πριν/μετά

Άντρας, Μακριά μαλλιά, 2000 μοσχεύματα

Άντρας, Μακριά μαλλιά, 2000 μοσχεύματα

Άντρας, Μακριά μαλλιά, 3000 μοσχεύματα

Άντρας, Μακριά μαλλιά, 2500 μοσχεύματα

Άντρας, Μακριά μαλλιά, 1500 μοσχεύματα

Άντρας, Μακριά μαλλιά, 1500 μοσχεύματα

Μεταμόσχευση φρυδιών – πριν/μετά

Μεταμόσχευση φρυδιών, γυναίκα ασθενής

Μεταμόσχευση φρυδιών, γυναίκα ασθενής

Μεταμόσχευση φρυδιών, γυναίκα ασθενής

Μεταμόσχευση φρυδιών, γυναίκα ασθενής

Μεταμόσχευση γενειάδας – πριν/μετά

Μεταμόσχευση γενειάδας, άνδρας ασθενής

Μεταμόσχευση γενειάδας, άνδρας ασθενής

Μεταμόσχευση γενειάδας, άνδρας ασθενής

Μεταμόσχευση γενειάδας, άνδρας ασθενής

Πρόσθετα Πριν/Μετά

Γυναίκα, 2000 μοσχεύματα

Άνδρας ασθενής

Άνδρας ασθενής

Άνδρας ασθενής

Γυναίκα ασθενής

Γυναίκα ασθενής

Άνδρας ασθενής

Άνδρας, 2000 μοσχεύματα