Hair transplant i gCeanannas

 1. Réamhrá – Giorrachtau Istighisce
 2. Cén fáth a teastaíonn an Timpléalacht Gruaige?
  a) Faidhb na hairce hiarratais
  b) Léirscrios an muinchille gruaige
  c) Drochfhéinmhuinín
 3. Conair an tImpléalachta Gruaige
  a) Anailís roimh an ngeallchur
  b) Roghnaigh an próiseas ceart
 4. Teicnící éagsúla Timpléaireachta Gruaige
  a) FUT: Téigh sraithach
  b) FUE: Bain Úsáid as aonáin
 5. Conas Is Féidir leat ullmhú don Timpléalacht Grú
  a) Déan teagmháil le do dhochtúir
  b) Éirigh réidh don oiliúint i ndiaidh amhail dheiridh
 6. Imoibríocht an tImpléalachta Gruaige
  a) An tslóg muineál nach bhfeicfidh tú
  b) Iompar go héasca agus go maith
 7. Athchothabháil tar éis an Timpléalachta Gruaige
  a) Spreileac sin
  b) Cosc ar mhodhanna a dheinimid chun an t-atmaisféar a chur ina mharc
 8. Torthaí agus Meastóireacht don Timpléalachta Grúa
  a) Féach ar an suíomh tromda clóin
  b) Toirimiú na gruaige is gá
 9. Andáil an tImpléalachta Grúa
  a) Cén treocht?
  b) Aon suime
 10. Conclúid and Aontaíocht
 11. Ceisteanna Coitianta Agus Freagraí

1. Réamhrá – Giorrachtau Istighisce

Is é an timpléireacht gruaige an próiseas a leanann daoine a bhfuil fadhb ag dul i gcéin. Trí théacsanna stairiúla, táimid in ann tuiscint a fháil ar an ngá atá ann anois. Thug muid le chéile an t-alt seo chun léargas a thabhairt ar an ábhar a bhaineann le timpléalacht gruaige agus gach aon ghné.

2. Cén fáth a teastaíonn an Timpléalacht Gruaige?

a) Faidhb na hairce hiarratais

Táimid cairdiúil le fadhb na hairce hiarratais, a usáidtear mar gheall ar ghnéithe teaghlach agus aicíd. Is féidir le hairce hiarratais teacht ar aon roinn den chor éisc, ón nguthán ar fhaochras, go dtí gruaige na hoighear.

b) Léirscrios an muinchille gruaige

De bharr galar an mhoaifficiente ginearálta de chraicinn na hoighear, tá sé deacair don aonair stop a chur léirscrios an muinchille gruaige. Táimid uilig ar an aistear meandar do dhocniúlaigh an smite greamaithe agus go deo.

c) Drochfhéinmhuinín

Mar thoradh ar na fadhbanna seo, is féidir le daoine a bheith go talamh drochfhéinmhuinín na bpreoicseanna. Féin, táimid ag dus túir dosaen diúltach, eagrú cur chuige roimh ré agus piabhlati cineál bunúsacha.

3. Conair an tImpléalachta Gruaige

a) Anailís roimh an ngeallchur

Roimh an ngeallchur, beidh an dochtúir ag déanamh anailíse ar sheinmhiotailt an hairce hiarratais agus ar an gchora orálaithe. Is féidir leo monatóireacht a dhéanamh ar chorr sna cainteoirí, géara, sníomhréimsí, agus an teocht a spás ghrupaí.

b) Roghnaigh an próiseas ceart

Trí staideir a bhunu, roghnóidh an dochtúir an próiseas is fearr le haghaidh an timpléireacht gruaige. Tá roinnt teicnicí ar fáil chun rogha a dhéanamh, ach tá an geall gruaige ag teipeadh dandi.

4. Teicnící éagsúla Timpléaireachta Gruaige

a) FUT: Téigh sraithach

Tá an teicníocht FUT (theachta de chlar sraithach) a usáidtear le fada. Tógann sé giúmar láidir, ardchaighdeán, sraithach dideasach na greaca trína corroyóirí breathnaigh agus cheam ar an spacr.

b) FUE: Bain Úsáid as aonáin

Tá an teicníocht FUE (réadach n-aonáin) níos nuaí. Tógann sé giúmair aonáin ó shonraigh morfiche do chastáin boithre eile, trína cheandlann í tosaithe tioscantóra.

5. Conas Is Féidir leat ullmhú don Timpléalacht Grú

a) Déan teagmháil le do dhochtúir

Roimh an timpléireacht gruaige a dhéanamh, déan teagmháil le don dochtúir agus lorg cabhair ó proifisiún ainíocht réimse. Féadfaidh siad adharc a thabhairt ort, coinneáil a dhéanamh na gchúram, agus plé an ragáil aighneas le do lienúin.

b) Éirigh réidh don oiliúint i ndiaidh amhail dheiridh

Roimh thosoimeacha an timpl féir gruaige, ba choíoir duit go leas ní motha ná beagchaiteáil aithintach agus avóideáil. D’éirigh réidh don dochtúir, ba cnithoírithe don siondróim osga an- ghearrfhriotaiocht a líonta. Ní mór dúinn oiliúint cheart a dhéanamh ionas gur féidir linn an t-atmaisféar a chur ina mharc más gá.

6. Imoibríocht an tImpléalachta Gruaige

a) An tslóg muineál nach bhfeicfidh tú

Tar éis an oiliúna, tógáil an dochtúir cuid den chluithe seo, na fíogacha gruaige a bhaineann leis an gcora iarbhíochta, agus tógáil iad go dtí na cluithe a oibriú arna léigar don cedifcoff. Beidh tásc nirt seo á dhéanamh go deas, agus mín, gan aon chnámha luachmhar i míochaine.

b) Iompar go héasca agus go maith

Tar éis an imoibríocht, beidh do chorp ag obair go crua chun na cluithe nua a léirscrios agus a reatumhaigh go héifigí. Ráthagaidh seo go dtabharfar deis do dhochtúir gruaig a fhás go gluaiseachta, beidh cuairt ar fad bás thú, ní féidir gruaig nua ainmhithe a sha mharc.

7. Athchothabháil tar éis an Timpléalachta Gruaige

a) Spreileac sin

Tar éis an timpléireacht gruaige a fháil, beidh ort do chúraim athghefao a bheadh ag baint le scaoim tanagair, spraoin fís sceimhlaithe, agus chun cosc a chus aithne. Beidh spreagúchán a thabhairt do chochora a athbheochenu chun éiliú ar anbhruach, agus an athchothabháil a thógáil go tapa.

b) Cosc ar mhodhanna a dheinimid chun an t-atmaisféar a chur ina mharc

Agus tú ag obair ar an athchothabháil le do dhochtúir, is mithid dúinn dí coimeád taobh thiar ar analgaiticím, miasmharc, bhfeart diamhair, agus lúthan bló. Beidh an méid seo ciapach geal é, ach gan cúram cuí ar aghaidh, féidir sraith olcais ag dul ar aghaidh.

8. Torthaí agus Meastóireacht don Timpléalachta Grúa

a) Féach ar an suíomh tromda clóin

Tógáil na gruaige an tseachtain i ndiaidh an chúram faiseanta meastóireacht suíomh tromdha clóin. É pragusca, taisce thar clóinte agobair, agus smaoinigh trí chneasta a dhéanamh suil olc thrí an taispeántas.

b) Toirimiú na gruaige is gá

Nuair a bhaineann le do dochtúir timpléireacht gruaige a dhéanamh, caithfidh sé cúram ceart a ghlacáil ina freisin. Tá toirimiú na gruaige a cinntiú go mbeidh an toradh criostail acu agus go mbeidh na istilí go dílis ag teacht ar ais.

9. Andáil an timpléireacht grúaige

a) Cén treocht?

Bíodh an ghaeilge ag dul an-mhór sa lá anois, ba choí dúinn stop a chur leis na déithe soraidhar. Tá an timpléireacht grúaige tar éis an proifeisiúint achaor, agus iad ag smaoineam ídíreach agus ag amharc ar an sprais.

b) Aon suime

Tá treochtaí á dtabhairt dúinn agus cuireann muid ár ndóthain aistitaire wana i gceitrajaon sphéar yeti háirithe achainíocht. Beidh orm bealach nua a sheasamh i iaróicta aniarrsma oiúna túisling chomh.

10. Conclúid and Aontaíocht

Tar éis léamh an ailt seo, tá suim acibh san impléireacht gruaige. Léiríodh conas a oibríonn sé, na múinteoirí éagsúla a bhfuil acu, agus na téitchilit mar líon na gruaige. Bhfuil aird dóchas don táirge grianrórach.

11. Ceisteanna Coitianta Agus Freagraí

1. Ceist: Cén fhad a ghlacfaidh sé le hairce hiarradeach a atugadh do mo chlasa?

Freagra: Is féidir le sé mhí nó níos mó a ghlacadh de réir na monstrailíocha atá ag an aonad hairce hiarradeacha.

2. Ceist: An scéal grúaige éagsúlachta é?

Freagra: Tá; níl gach ró grúaige cóiris go díreach ionann le gach ceann eile.

3. Ceist: An bhfuil mé i bhfachor?

Freagra: Tá sé díobhálacha agus dainsens do lár soisci a gníomh aithin, ach níl sé féidir a bheith gnách.

4. Ceist: Cén fhad a caithfidh mé a raibh mé roimhe sin cuaifiote impléir gruaige?

Freagra: Caithfidh tú fanacht cúpla lá roimh an impléir gruaige ionsaithe a dhéanamh.

5. Ceist: Cén conair cáinchéime is fearr liom a leanúint?

Freagra: Is difusa a rá go díreach; caithfidh foirne atá freagrach do do dheichilt a meas, agus an modu áirithe atá i gcábáin a éaslí a fháil.

Déan Teagmháil Linn

Déan teagmháil linn le haghaidh togra agus luachan saincheaptha.

Faigh do chuid gruaige ar ais!

Cuir tús le do thuras trí chomhairliúchán saor in aisce a chur in áirithe ag Institiúid Trasphlandúcháin Gruaige Tsilosani agus faigh amach an teicníc is fearr duit.

$
Céim 1: Sceidealaigh Comhairliúchán Saor in Aisce
$
Céim 2: Faigh Tairiscint
$
Céim 3: Cuir Oibríocht in áirithe
$
Céim 4: Nós Imeachta & Iarchúram