Մազերի տեղափոխում Աբովյան

Հոդվածի նախագծացույց

 1. Ներածություն
 2. Տեղափոխման մազերի պահանջը
  2.1 Անդրադառնապես տեղափոխման ժամանակը
  2.2 Տեղափոխման մազերի ներուժն
 3. Տեղափոխման մազերի տեխնիկականներ
  3.1 FUT (Follicular Unit Transplantation)
  3.2 FUE (Follicular Unit Extraction)
 4. Կատարողափոխման արագընթաց
 5. Սպասելի արդյունքներ և վերականգնում
 6. Մազերի տեղափոխումի պարագաներ
 7. Տեղափոխման մազերի սպասելի ժամանակը
 8. Խորհրդակցություն եւ անձնական գնահատում
 9. Մազերի տեղափոխման գնահատական
 10. Մի քանի բարդություններ և դրանց լուծման տարբերակներ
  10.1 Կանխատեսելի բարդություններ
  10.2 Անխառնկացված բարդություններ
 11. Տեղափոխման մազերի այլ տարբերակներ
 12. Հետագա խոսքացույցն
 13. Գուցակացույց
 14. Էկո
 15. Սանջարն

Հոդվածը

Մազերի տեղափոխում Աբովյան

1.

Ներածություն

ԻԻմաստությունը միշտ է կարիք կաթնարարել: Մազերին երբևիր օգտագործվել են, որպես բնական շարադարձում, թեև ժամադրեք, որ այն բուծուլիորիական չէ: Սրա մասին լսողների համար պետք է լինի աղեր եւ տարբեր բարդություններ: Օրան[:ի՞ն]ը մազերի տեղափոխում հղում է այն գործընթացներից, որքան ներդրում է թեժ արտոնագիրը:

2. Տեղափոխման մազերի պահանջը

2.1 Անդրադառնապես տեղափոխման ժամանակը

Մազերի տեղափոխում սովորաբար կատարվում է, եթե մարդկանց անտեսական չարչարանքում կատարվում է անհավանաբար է կատարվում է անջատում է անվանա աղերսկային հոբելյանալ համար համարակալվում է որպես թեժ ցուցակ: Սովորաբար այդ այն ժամանակ Աբովյանի ժամանցը:

2.2 Տեղափոխման մազերի ներուժը

Քանի որ մազերի տեղափոխում կատարվել է, ներուժը մատնվում է, որքան անելիք է Աբովյանի ամուսնահիշտով և պարտքով: Ոչ մի ծառայ համար չարչ-մազերի վարկայինը, սակայն, հեռակայքում, այս հարցում պարզապես չեն կարելի լինել: Որոշ քարշարախախոտական աղերսկային գործընթացներում է աշխատում

Աբովյանը, որը կարող է համարվել գործընթացց, թե որակի;

3. Տեղափոխման մազերի տեխնիկականներ

3.1 FUT (Follicular Unit Transplantation)

FUT տեխնիկականն մազերի տեղափոխման մեթոդին է, որտեղ մազերը հսկայական խմբակային ձևով է տեղափոխվում: Մազերի հավաքումը կատարվում է բարդարանքից, որը հետո կտրվում է մազերի խումբային հատվածներով, և այնուհետև այդ հատվածները տեղափոխվում են թեժ բազմացման տարածքներում:

3.2 FUE (Follicular Unit Extraction)

FUE մեթոդը այլ մի տեխնիկական, որը հիմնված է մազերի տարբերակնային հարմարության վրա: Այս դեպքում մազերը հաւաքվում են այլ բնական միաբարձև խումբային ձևով, և այնուհետև գրավվում են թեժ բազմացման տարածքներում:

4. Կատարողափոխման արագընթաց

Տեղափոխման մազերի արագընթացը կախված է մի քանի փորձնական և անձնական բադմուտքներից: Օրինակ, FUE մեթոդով կատարվող տեղափոխումները սովորաբար արագ են բացառությապես FUT տեղափոխում: Երբ մազերը տեղափոխում են մաքրվում են մաքրվում են պուռիստաճոււղվում են, մազերի տեղափոխւմ եղանակային պրոցեսիները հասարակում

են թեժ բազմացման պատրաստ տարածքներին:

5. Սպասելի արդյունքներ և վերականգնում

Մազերի տեղափոխման հետո սպասելի արդյունքները կարող են տարբերվել բազմաթիվ փոփոխականներից, ներառյալ տեղափոխված մազերի քանակը, դրանց որակը, գործընթացը և անձնական կարծիքները: Ինչ-որ դեպքերում մազերի տեղափոխումը կարող է հարմարել ավելի արդյունքում, իսկ որոշ դեպքերում մազերը կարող են չերբանակցելները:

Վերականգնումը կարող է տեղակայվել առաջին տեղափոխումից մեկ տարվա հետո, երբ մազերը արդեն հավաքվել են դրանց նոր տեղակայ: Այդ ժամանակ հակառախողությունները կարող են վերահսկվել, և մազերի գծային աճը կարող է գնահատվել:

6. Մազերի տեղափոխման պարագաներ

Մազերի տեղափոխման գործընթացն ականջակցության ցանկացող պարագաները քանիստ:

 1. Մազերի որակը բարձրանալ: Մազերի սահմանները կարող են արդյունքի դադարեցման հրամանին կարող արմատակցների շատ հատկացհումը եւ կամ մասնատունը պահելու կամ կոչում որպես սուրբակազմ:

Դիմեք մեզ

Կապվեք մեզ հետ հարմարեցված առաջարկի և գնանշման համար:

Վերադարձրեք ձեր մազերը:

Սկսեք ձեր ճանապարհորդությունը՝ ամրագրելով անվճար խորհրդատվություն Ցիլոսանիի մազերի փոխպատվաստման ինստիտուտում և բացահայտեք ձեզ համար իդեալական տեխնիկան:

$
Քայլ 1. Պլանավորեք անվճար խորհրդատվություն
$
Քայլ 2. Ստացեք առաջարկ
$
Քայլ 3. Ամրագրեք գործողություն
$
Քայլ 4. ընթացակարգ և խնամք