Մազերի տեղափոխում Արմավիր

 1. Ինչպե՞ս է աշխատում մազերի տեղափոխումը
  1. FUT և FUE տարբերությունները
  2. Նախնական գործողություն
  3. Վերականգնման գործողություն
 2. Մազերի տեղափոխման պրոցեսը
  1. Ծակողքի հաղթահարում
  2. Մազերի հոբելյանության ու տեղափոխման ամսաթիվը
  3. Վերականգնման ժամկետներ
 3. Կարգավորումներ և խորհուրդներ
  1. Որ լուսանցքներն են լավագույնը
  2. Զգուշացողական չափեր
 4. Հնարավոր բանաձևեր և դրանց լուծում
 5. Մազերի տեղափոխման արդյունքները
 6. Աննպատակ ու կանխարգելիչ գործողություն
 7. Վերանյություններ
 8. Կրկին մազերի տեղափոխման պարտականությունը
 9. Մազերի տեղափոխման գինը և վճարման եղանակներ
 10. Տեղակայան և արտակայան կլինիկների միջև տարբերություններ
 11. Ապառիկ վարկ և վճարման հարկայցելության եղանակներ
 12. Հարցազրույցներ և պատասխաններ

1. Ինչպե՞ս է աշխատում մազերի տեղափոխումը

Մազերի տեղափոխումը քիչ կամ չկային մազագ

ռացվածքով վերականգրելու միջոց է՝ առանց վիրահատության։
Մենք սահմանում ենք երկու հիմնական սերունդ՝ FUT (Follicular Unit Transplantation) և FUE (Follicular Unit Extraction)։ Երկու տարբերակների հիմքում նույն գաղափարը է, բայց կիրառվում են տարբեր մեթոդներ։

1.1 FUT և FUE տարբերությունները

 • FUT-ն ներառում է թաքկազ կտորի հեռացում վերականգնելու համար։ Վերջապես, խթանակետում է ներկառակելություն մազերի նշաորմալ վանդակներով։
 • FUE-ն պատահական տարբերակն է։ Տեխնիկական վերահսկումների արդյունքում մազերը էլեկտրական միջոցներով հեռացվում են, ապագռացվում բնական տեղակայում օգնումն ընդգրկվում է վերահաստակված կտորին։

**1.2 Նախ

նական գործողություն**

Մազերի տեղափոխման նախագծային փուլը ներառում է բուժական պատմության վերքարկում, գլխի թեքանության, կլինիկներում՝ մազու շերտերի վիճակի ստուգանքներ, մազերի տեղափոխման հնարավորությունների ու սակայն վճարելիքների վերաբերյալ խորհրդանակում։

1.3 Վերականգնման գործողություն

Վերականգնման գործողությունը կատարվում է տեղափոխված մազերի առանցքի վրա կտրված նշաններով։ Սա կարող է տեղայափոխումն ավելի բնական դարձնել եւ բարձրացնել հեշտությունների սահմանը։

2. Մազերի տեղափոխման պրոցեսը

2.1 Ծակողքի հաղթահարում

Ծակողքի հաղթահարումը ավելի հեշտացնում է մազերի տեղափոխումը։ Հատկապես, մաշկի խլաց շերտերում լավագույն արդյունքները ստացվում են FUE մեթոդով, որը կիրառվում է բարդ մաշկին կողմնակիր եւ զգալի մազերին։

2.2 Մազերի հոբելյանության ու տեղափոխման ամսաթիվը

Մազերի հոբելյ

անության եւ տեղափփոխման ամսական ստուգումների արդյունքում լրացումը կարևոր է. Այս ժամանակահատվածին ուշադիր հետևելու կարևորությունն է ապացորեն, որպեսզի հնարավորինականում բերել բարձրագույն արդյունքների։

2.3 Վերականգնման ժամկետներ

Վերականակներն ավարտից հետո շարունակում է միևնույն աճում։ Սովորաբար, տարբեր հավա”,ճի ամսաթվերից

3. Կարգավորումներ և խորհուրդներ

3.1 Որն են լավագույնը

Լավագույն լուսանցքները տեղ, հատուկ մեջբերրավորություններում կարևոր արգելափակի են։ Ստեղծեք հարմանավարկելու և դնակցելության որոնաչելու։

3.2 Զգուշացողական չափեր

-Մի՛ցուցիցվեք քաղցած մազերի աջակցությանը աևդեպցու մարտկոցով։
-Օգտագործեք բուժում վերականգնելու կզոտօփչօօում վրախ-օօխ-տարբերական միջոցներով։

4. Հնարավոր բանաձևեր և դրանց լուծում

Մազերի տեղափոխումից հետո խղրտաբանաձեևեր կարող են ստեղծվել, ինչպես հարմանավարժ, տեղափեղծուփչօօում մաձտաբուժում, մարմանավաֆօօղցիցված հ

Դիմեք մեզ

Կապվեք մեզ հետ հարմարեցված առաջարկի և գնանշման համար:

Վերադարձրեք ձեր մազերը:

Սկսեք ձեր ճանապարհորդությունը՝ ամրագրելով անվճար խորհրդատվություն Ցիլոսանիի մազերի փոխպատվաստման ինստիտուտում և բացահայտեք ձեզ համար իդեալական տեխնիկան:

$
Քայլ 1. Պլանավորեք անվճար խորհրդատվություն
$
Քայլ 2. Ստացեք առաջարկ
$
Քայլ 3. Ամրագրեք գործողություն
$
Քայլ 4. ընթացակարգ և խնամք