Mbjellja e flokëve Para/Pas

Shikoni rezultatet individuale të transplantimit të flokëve në Institutin e Transplantit të Flokëve Tsilosani – me foto para dhe pas. Zgjidh një rast për të cilin je kurioz dhe përdor shigjetat për të shfletuar.

FUT – Para/Pas

Mashkull, FUT 1700 shartime

Shartimet mashkullore, FUT 2500

Mashkull, FUT 2000 shartime

Shartimet mashkullore, FUT 2500

Mashkull, FUT 2000 shartime

Graftet për meshkuj, FUT

Grafte, FUT 2000

Shartimet mashkullore, FUT 1400

Shartimet mashkullore, FUT 2500

Mashkull, FUT 1800 shartime

FUE – Para/Pas

Shartimet mashkullore, FUE 2000

Femër, shartime FUE 2000

Mashkull, FUE 2500 Graft

Shartimet mashkullore, FUE 3500

LHT (Flokë të gjatë) – Para/Pas

Mashkull, Flokë të gjatë, 2000 sharte

Mashkull, Flokë të gjatë, 2000 sharte

Mashkull, Flokë të gjatë, 3000 sharte

Mashkull, Flokë të gjatë, 2500 sharte

Mashkull, Flokë të gjatë, 1500 sharte

Mashkull, Flokë të gjatë, 1500 sharte

Transplanti i vetullave – Para/Pas

Transplanti i vetullave, paciente femër

Transplanti i vetullave, paciente femër

Transplanti i vetullave, paciente femër

Transplanti i vetullave, paciente femër

Transplanti i mjekrës – Para/Pas

Transplanti i mjekrës, pacient mashkull

Transplanti i mjekrës, pacient mashkull

Transplanti i mjekrës, pacient mashkull

Transplanti i mjekrës, pacient mashkull

Shtesë Para/Pas

Femër, 2000 shartime

Pacient mashkull

Pacient mashkull

Pacient mashkull

Paciente Femër

Paciente Femër

Pacient mashkull

Mashkull, 2000 shartime