ปลูกผม ก่อน/หลัง

ดูผลการปลูกผมแบบรายบุคคลได้ที่ Tsilosani Hair Transplantation Institute – พร้อมรูปภาพก่อนและหลัง เลือกคดีที่คุณสงสัยและใช้ลูกศรเพื่อพลิกดู

FUT – ก่อน/หลัง

ชาย FUT 1700 กราฟ

ชาย FUT 2500 กราฟต์

ชาย FUT 2000 กราฟต์

ชาย FUT 2500 กราฟต์

ชาย FUT 2000 กราฟต์

ชาย, FUT กราฟต์

เพศหญิง FUT 2000 กราฟต์

ชาย FUT 1400 กราฟ

ชาย FUT 2500 กราฟต์

ชาย FUT 1800 กราฟ

FUE – ก่อน/หลัง

เพศชาย FUE 2000 กราฟต์

เพศหญิง FUE 2000 กราฟต์

ชาย FUE 2500 Grafts

เพศชาย FUE 3500 กราฟ

LHT (ผมยาว) – ก่อน/หลัง

เพศชาย ผมยาว 2,000 กราฟ

เพศชาย ผมยาว 2,000 กราฟ

เพศชาย ผมยาว 3000 กราฟ

เพศชาย ผมยาว 2500 กราฟ

เพศชาย ผมยาว 1500 กราฟ

เพศชาย ผมยาว 1500 กราฟ

ปลูกคิ้ว – ก่อน/หลัง

ปลูกคิ้ว คนไข้หญิง

ปลูกคิ้ว คนไข้หญิง

ปลูกคิ้ว คนไข้หญิง

ปลูกคิ้ว คนไข้หญิง

การปลูกหนวดเครา – ก่อน/หลัง

การปลูกหนวดเครา ผู้ป่วยชาย

การปลูกหนวดเครา ผู้ป่วยชาย

การปลูกหนวดเครา ผู้ป่วยชาย

การปลูกหนวดเครา ผู้ป่วยชาย

เพิ่มเติม ก่อน/หลัง

เพศหญิง 2,000 กราฟ

ผู้ป่วยชาย

ผู้ป่วยชาย

ผู้ป่วยชาย

คนไข้หญิง

คนไข้หญิง

ผู้ป่วยชาย

เพศชาย 2,000 กราฟ